Srednje mjesečne vrijednosti (1961-1990)
Herceg Novi - avgust
Relativna vlažnost (%)
66
Horizontalna vidljivost (km)
19.6
Oblačnost
2.5
Pritisak (mb)
1009.8
Količina padavina (mm)
87.7
Temperatura vazduha (oC)
23.9
Trajanje sijanja sunca (h)
315.8
Srednja minimalna temperatura (oC)
19.2
Srednja maksimalna temperatura (oC)
29.4
Napon vodene pare (mb)
19.7
Broj dana sa padavinama
6
Broj letnjih dana
29
Broj tropskih dana
13
Broj tropskih noći
13
Broj mraznih dana
0
Broj ledenih dana
0