Srednje mjesečne vrijednosti (1961-1990)
Herceg Novi - jul
Relativna vlažnost (%)
64
Horizontalna vidljivost (km)
20.1
Oblačnost
2.4
Pritisak (mb)
1009.8
Količina padavina (mm)
47.3
Temperatura vazduha (oC)
24.3
Trajanje sijanja sunca (h)
343
Srednja minimalna temperatura (oC)
19.2
Srednja maksimalna temperatura (oC)
29.4
Napon vodene pare (mb)
19.7
Broj dana sa padavinama
6
Broj letnjih dana
30
Broj tropskih dana
13
Broj tropskih noći
12
Broj mraznih dana
0
Broj ledenih dana
0