Srednje mjesečne vrijednosti (1961-1990)
Herceg Novi - jun
Relativna vlažnost (%)
71
Horizontalna vidljivost (km)
19.5
Oblačnost
3
Pritisak (mb)
1010.1
Količina padavina (mm)
63.6
Temperatura vazduha (oC)
21.6
Trajanje sijanja sunca (h)
288.4
Srednja minimalna temperatura (oC)
16.9
Srednja maksimalna temperatura (oC)
26.2
Napon vodene pare (mb)
18.5
Broj dana sa padavinama
8
Broj letnjih dana
20
Broj tropskih dana
4
Broj tropskih noći
3
Broj mraznih dana
0
Broj ledenih dana
0