Srednje mjesečne vrijednosti (1961-1990)
Herceg Novi - februar
Relativna vlažnost (%)
70
Horizontalna vidljivost (km)
17.8
Oblačnost
6
Pritisak (mb)
1010.9
Količina padavina (mm)
195.4
Temperatura vazduha (oC)
8.7
Trajanje sijanja sunca (h)
113.7
Srednja minimalna temperatura (oC)
5.2
Srednja maksimalna temperatura (oC)
12.8
Napon vodene pare (mb)
8.1
Broj dana sa padavinama
13
Broj letnjih dana
0
Broj tropskih dana
0
Broj tropskih noći
0
Broj mraznih dana
2
Broj ledenih dana
0