Preliminarna analiza temperature vazduha i količine padavina za jun 2021. godine

Karakteristika mjeseca: temperatura vazduha se prema raspodjeli percentila kretala u kategoriji toplo, vrlo toplo i ekstremno toplo; količina padavina prema raspodjeli percentila se nalazila u kategoriji vrlo sušno, sušno i normalno.

 
  • Srednja temperatura vazduha se kretala od 15.3 oC na Žabljaku do 25.9oC u Podgorici, što je za 3.1 oC viša temperatura od klimatske normale . Odstupanja temperature vazduha u odnosu na klimatsku normalu su bila pozitivna i kretala su se od 1.0 oC u Ulcinju do 3.6 oC na Žabljaku.

    Broj tropskih dana, dana kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha jednaka ili iznad 30 oC, je iznad prosječnih vrijednosti, dok je u Kolašinu, Nikšiću i na Žabljaku prevaziđen maksimalni broj tropskih dana. Tako u Kolašinu je bilo 9 tropskih dana (dosadašnji rekord od 7 dana registrovan je 2012.god.), u Nikšiću je zabilježeno 11 tropskih dana (dosadašnji rekord je bio 10 dana iz 2012.god.) i na Žabljaku je bilo 2 tropska dana, dosadašnji rekord je bio 1 dan koji je zabilježen 2006.god.


Raspodjela percentila temperature vazduha

 


Raspodjela percentila količine padavina
 

  • Količina padavina se kretala od 8 lit/m2 u Budvi do 115 lit/m2 u Rožajama, u Podgorici je palo 11 lit/m2 što čini 17 % od klimatske normale. Ostvarenost količine padavina u odnosu na klimatsku normalu se kretala od 12 % u Kolašinu do 126 % u Rožajama.

Micev Slavica,dipl.met.