Preliminarna analiza temperature vazduha i količine padavina za oktobar 2020. godine

Karakteristika mjeseca: temperatura vazduha se prema raspodjeli percentila kreće u kategoriji normalno, toplo, vrlo toplo i ekstremno toplo; količina padavina prema raspodjeli percentila kreće se u kategoriji normalno, kišno i vrlo kišno.  

 
  • Srednja temperatura vazduha se kretala od 8.4oC na Žabljaku do 19 oC u Baru, u Podgorici je bilo 17.1 oC, što je za 0.5 oC toplije od klimatske normale. Odstupanja temperature vazduha u odnosu na klimatsku normalu su bila pozitivna i kretala su se od 0.3 oC u Nikšiću do 3.4 oC u Rožajama.
    Letnji dani (dani sa maksimalnom temperaturom vazduha ≥ 25 oC) su registrovani na Primorju, najviše u Budvi 9 dana, u Bijelom Polju i Beranama po 2, Pljevljima 3 i u Podgorici 5 dana. U Baru i Ulcinju je zabilježen po jedan tropski dan, dan kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha ≥ 30 oC.


Raspodjela percentila temperature vazduha

 


Raspodjela percentila količine padavina