25.02.2021. 06UTC
Tmax
(oC)
Tmin
(oC)
RR/24
(mm)
Snijeg
(cm)
H.NOVI
---
8.0
---
---